Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

29 Temmuz 2013 Pazartesi

İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD)

İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD) Haklar genel olarak 4 kısma ayrılır. 1-Sadece Allaha ait olan içinde kul hakkı olmayan haklar.Bunlara örnek iman,ibadet ve yasaklar sayılabilir. 2-Sadece kullara ait olan haklar. Bunlara örnek kişinin alacakları,diyet(kan bedeli),telef edilen mal bedeli gibi kişisel meselelerdir.Bunları kişi dilerse bağışlar. Dilerse bağışlamaz. 3-Allah ve kul hakkının bir arada olduğu ancak Allah hakkının daha fazla olduğu haklar. Mesela bir kişiye zina iftirası atmak kul hakkı olduğu halde toplumu fuhuşa,fitneye,karışıklığa,deikoduya sürüklediği için Allah hakkı daha fazladır.Yani iftiraya uğrayan hakkını helal etse bile Allah bu iftirayı atanı affetmiyecek cezasını hem dünyada hemde ahirette verecektir. Bugün buna kamu hakkı diyoruz. 4-Allah ve kul haklarının bir arada olduğu ancak kul haklkının fazla olduğu haklar. ki bu haklarda ikiye ayrılır. 1-MADDİ HAKLAR:2- MANEVİ HAKLAR. MADDİ KUL HAKLARI 1- Mali olan kul hakları: Hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak gibi. Bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüş ise, vârisine ödenir. Vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, salih bir fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa, İslamiyet'e hizmet eden hayır kurumlarına, vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına, fakir olan ana babalarına, çocuklarına hediye olarak vermesi de, caiz olur. Bunları yapmak imkanını bulamazsa, mal sahibinin ve kendisinin af olunmaları için dua eder. Kâfirin hakkı için de, onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa, ahirette af olunması, çok güç olur. AYET: (Bakara-188)”Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bilip dururken insanların mallarınndan bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere (yetkili mercilere rüşvet olarak )vermeyin”. Her ne sebeble olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanları Allah(cc) zalim olarak nitelemektedir. Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor AYET: (Şura -42)”Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir. İşte böylelerine acıklı bir azap vardır.” Yine başka bir ayette şöyle buyrulur. AYET: (Ali -151)”Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.” Başka bir ayette ise AYET: (Maide - 72)”Zalimler için yardımcılar yoktur. yine başka bir ayette . AYET: (Huccurat -12)’’Biliniz ki Allahın laneti zalimlerin üzerinedir. hakkında Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur. 2- Nefsi, yani hayati günah olan kul hakları:Adam öldürmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak gibi şeylerdir. Önce tevbe eder. Adam ölmüş ise, velisi ile helalleşmek gerekir. Velisi isterse af eder. İsterse belli bir mal ister. İsterse, mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. İslamiyet'te kan davası yoktur. 3- Irza dokunan kul hakları: Dedikodu, iftira, alay, sövmek gibi haysiyetle, şerefle ilgili şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda vârisleri ile helalleşmek olmaz. 4- Mahremi olan kul hakları: Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir. Tevbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibi ile helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine, ona dua eder ve onun için sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar. Fitne ihtimali olunca, helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip, bendeki bütün haklarını af et demekle yetinir. 5- Dini olan kul hakları: Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek, insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak, onlara kâfir, fasık demek. Bid’at çıkarıp veya mevcut bid’atleri savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak. Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak. Bu günahlar için de tevbe etmek, hak sahipleri ile helalleşmek gerekir. KUL HAKKIYLA İLGİLİ HADİSLER HADİS:”Zülümden kaçını zira zulum kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır. Şuhh(cimrilik ve hırs) tan kaçının zira şuhh sizden evvelkileri helak etti. Cimrilik ve hırs onları birbirinin kanlarını dökmeye haramları helal saymaya sevk etti(Müslim Riyazüssalihin sayfa-186) başka bir hadisi şerifte ise HADİS:”Kim bir karış kadar yere zulmederek sahip çıkmak isterse yedi kat yerler boğazına geçirilir./Buhari-Müslim Riyazüssalihin -sayfa-188) yien bi başka hadisi şerifte şöyle buyrulur. HADİS:”Allaha andolsun ki sizden biriniz hakkı olmaksızın bir şeyi alırsa Kıyamet günü onu yüklenerek yüce Allahın huzuruna varır. Sizden birinizin baıran deveyi,böğüren sığırı,meleyen koyunu bunların hangisini yüklenerek Allahın huzuruna çıkacağını bilemem. Sora ellerini kaldırdı da ”Ya Allah tebliğ ettimmi” buyurdu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin sayfa-190) Başka bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. HADİS:”Kimin yanında kardeşinin vakarını sarsan husustan veya değeri olan bir şeyden zulum ile elde edilmiş bir hak varsa altın ve gümüşün olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bu dünyada iken helaleşsin Yoksa eğer sevabı varsa onun sevabından yaptığı haksızlık kadar alınacak hak sahibine verilecektir. Şayet sevabı yoksa hakkını yediği kişinin günahları hak yiyene yüklenecektir.Allah(cc) kendi hakkını dilerse bağışlar ama asla kul hakkını bağışlamaz. (Buhari Riyazüssalihin sayfa-190) KUL HAKKI YİYEN ŞEHİT OLMAZ HADİS:”Peygamberimiz(sav) in ağır işlerine bakan bir yardımcısı vardı. Ona Kirkine denilirdi. Bu kimse vafat ettiğinde Resulu ekrem(sav) o cehennemdedir buyurdu. Ona ait eşyaya bakmaya gittiler. Ganimet malında çalınma bir elbise buldular. Çaldığı bu elbise onun cehenneme girmesine sebep oldu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin-191) yine başka bir hadsi şerifte şöyle buyrulur. HADİS:”Kim bir müslümanın hakkını yemin ederek alırsa allah ona cehennemi vacip; cenneti haram kılar. Buyurdu ki bunun üzerine sahabiler ya resulullah azda olsa bile mi diye sordular Resulullah (sav) :” Misvak ağacından kesilmiş küçük bir dal bile olsa buyurdu.(Müslim Riyasüssalihin -192) Peygamberimiz (sav) kul hakkıyla ölen bir kişi savaşta savaşıp şehit bile olsa cehennemliktir buyurdu. aman Allahım ne korkunç bir hak Sayın okurlarım lütfen bu hadisi şerifi iyice okuyun işte hadisi şerif. HADİS:”Hayber harbi olduğu gün sahabilerden bazıları gelip dediler ki falanca şehittir falancada şehittir. dediler. nihayet bir ölünün yanından geçtiler. Buda şehit olmuş dediler. Peygamberimiz(sav)” Hakikat ben onu çaldığı elbise ile cehennemde olduğunu görüyorum ” buyurdu.(Müslim Riyazüssalihin-193) GERÇEK MÜFLİS HADİS:”Müflis kimdir bilyormusunuz? diye peygamberimiz yanndakilere sordu. Onlarda Müflis parasını, malını kaybetmiş iflas etmiş kişidir dediler. Peygamberimiz(sav) Hayır asıl müflis Kıyamet günü namaz,oruç,ve zekat, sadaka vesaire sevabıyla birliktegelip Fakat şuna söğdü,şuna iftira attı, şunun kalbini kırdı, şunun malına ,zarar verdi,şunun hakkını yedi, şuna ırzına namusuna, canına zarar verdi. diye amel defterine yazılmış kimsedir. Yaptığı iyiliklerin ,ibadetlerin, hayırların sevabı hakkını yediği kişilere verilir.Eğer Kul borcunu ödemeye sevapları yetmezse o kişilerin günahları onun üzerine yüklenir. Ve bu günahlarla birlikte cehenneme girer.(Müslim riyasüssalihin sayfa 195) Kıymetli okuyucularım Bakınız Allah(cc) Kuran-ı kerimde ne buyuruyor. AYET: (Maide -32 ”Kim bir cana haksız yere öldürerek kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanır. Kimde bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanır.) BOYNUZLU KOYUN BOYNUZSUZA HESAP VERECEK Kıymetli okuyucularım. Bu dünyada yapılan herşey karşılığını bulacaktır. (miskale zerretin hayreyyereh miskale zerretin şerreyyereh İnşirah suresi) Zerre iyilikte zerre kötülükte karşılığını bulacaktır. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Yapılan iş Allahın hakkına giriyorsa o gafurdur, rahimdir,rahmandır,ğufrandır,dilerse affeder ki affedeceğini birçok ayette bize açıklıyor bize Kuranı kerimde Ancak eğer yaptığımız iş kul hakkını ilgilendiriyorsa kul derken sadece insan olarak düşünmeyin hayvan bitki Allahın yarattığı herşey; işte o zaman Allah (cc) karışmıyor. Hak sahiplerini karşı karşıya bırakıyor. Bakınız bu hususu peygamberimiz(sav) ne güzel ifade ediyor.Lütfen bu hadisi defalarca dikkatle okuyun. düşünün koyun hakkını alacaksa biz ne olacağız. HADİS:”Haklar kıyamet günü elbette sahiplerine verilecektir.Hatta boynuzlu koyun baynuzsuz koyuna hesap verecektir.Boynuzsuz koyunu döğen boynuzlu koyun; boynuzsus koyuna hesap verecektir.(Müslim Riyazüssalihin Sayfa -187)