Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Şubat 2015 Salı

İSLAMDA HELALLEŞME

İSLAMDA HELALLEŞME Kıymetli okuyucularım kul hakkı konusu da maalesef çok iyi bilinmeyen konulardandır. Adam her türlü kötülüğü yapıyor ondan sonra da benim üzerimde kul hakkı yok diyor. Kul hakkını sadece para alışverişi sanıyor. Halbuki aşağıda göreceğiniz gibi kul hakkı çok geniş ve içi içe geçmiş, çok ince,çok detaylı bir haktır. Mesela siz bu yazıyı okurken birbirimize kul hakkı geçiyor. Emek verdiğim, zamanımı,mesaimi verdiğim,vucudumu,gözlerimi,ellerimi,beynimi yorduğum için benim size hakkım geçiyor. Aynı şekilde Emek verdiğiniz,zamanınızı,mesainizi verdiğiniz,vucudunuzu,gözlerinizi, ellerinizi,beyninizi yorduğunuz için, sizi üzdüğüm, kızdırdığım, bunalttığım için sizin bana hakkınız geçiyor. Yani nefes aldığımız her an birilerinin hakkına giriyoruz, veya birileri bizim hakkımıza giriyor. Kıymetli okurlarım son derece yanlış olan bir anlayış var. Ben her türlü haltı işlerim, cenazemde hoca cemaate sorar. Merhumun hakkını helal ettiniz mi? Cemaatte hep bir ağızdan helal olsun der . Ölenin bütün kul hakkı silinir, iş biter öyle mi? Yok öyle yağma. Kıymetli okurlarım nasıl ki bugün işlenen suçlarda siz davanızdan vazgeçseniz bile suçlu kamu davasından dolayı yine ceza alıyorsa ki bizzat şahidim bir olayı anlatayım. Yakınımın birini döğdüler. Mahkemeye düştük. Bizim şikayetimizden vazgeçmemize rağmen kamu davası devam etti, ve o kişiler büyük ceza aldılar. İşte cenazede cemaat hakkımızı helal ediyoruz deseler bile. Ölen kişi kul hakkından kurtulamaz. Belki ufak tefek haklardan kurtulur. Ama mesela borcunu varisleri ödemedikçe kurtulamaz. Peygamberimiz(sav) borcu olan sahabinin cenazesini kılmamıştır. HADİS: Hz Peygamber (SAV)’den cenazelerinin üzerine cenaze namazı kıldırmasını istediler. Hz Peygamber (SAV) sordu: “Ölü bir dünyalık bıraktı mı?” Cenaze sahipleri: “Hayır, bırakmadı.” dediler. Hz Peygamber (SAV) yine sordu: “Ölünün borcu var mı?” Cenaze sahipleri: “Evet, üç dinar borcu var.” dediler. Bunun üzerine Hz Peygamber (SAV): “Haydi, cenazenin namazını kılın.” buyurdu da kendileri kılmak istemedi. Bunun üzerine Ebu Katade adındaki sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Cenazenin namazını kılınız, borcu benim üzerimedir.” diyerek kefil oldu. Bunun üzerine Hz Peygamber (SAV) bu cenazenin de namazını kıldı.” Kıymetli okuyucularım. Borcu ödendi ölen kul hakkından kurtuldu mu? hayır. hırsızlık, sahtekârlık, hile, haksızlık ve rüşvet gibi meşru olmayan yollarla üzerine aldığı kul borçları değildir. Bunlar, sadece bir borç değil, aynı zamanda suç ve günahtır. Hukukullahtır yani Allahın hakkıdır. Allah’ın huzurunda hesap verilirken, kul hakları mutlaka sahiplerine ödenecek, suç olanlarına ayrıca ceza verilecektir. Kaldı ki borcunu ödemediği için alacaklının çektiği sıkıntılar,yaşadığı travmalar,üzüntüler,kızgınlıklar, varsa işlediği günahlar,ettiği küfürler(çünkü onun günaha girmesine borçlu sebep olmuştur). Bütün bunların hesabı ayrıca verilecektir. Kıymetli okuyucularım. Rabbimizin kul hakkıyla gelmeyin, ben kendi hakkımı dilersem affederim. Ama kul hakkını affetmem buyurmasının sebebi kul hakkının çok girift bir hak olmasından dolayıdır. Çünkü her kul hakkında bir kişi değil belki yüzlerce kişinin hakkı yenmektedir. Yine borç üzerinden gidersek borcunuzu ödemediniz, sizdeki parayı alamayan adamın evine icra geldi,iflas etti,yuvası yıkıldı,intihar etti,sizden olan alacağını alıp kendi borcunu ödeyemediği için, dövüldü,söğüldü,vuruldu,yaralandı,öldürüldü,itibarı gitti, v.s bütün bunların suçlusu kim. Siz ! öyle ise hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun kurtul yok öyle yağma. Kıymetli kardeşlerim "Kul hakkı" sözcüğü "insan hakları" tabirinden daha dinî bir içeriğe sahiptir. Bu kavramla insan, başıboş bir varlık olmadığını, yaptıklarından hesaba çekileceğini; eliyle diliyle ve diğer organlarıyla çevresindekilere karşı hassas davranması gerektiğini ve `kul hakkına tecavüzün kesinlikle cezasız kalmayacağı tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu hisseder. Kur’an’da, ilk bakışta kul hakkı gibi görünen ve kullar arasındaki adalet esaslarını tespit eden birçok ayetten sonra, "İşte bu Allah’ın hudududur/ölçüsüdür, onu çiğnemeyin." mealinde ilahî ikazlar gelir. Demek ki, kul hakkını çiğnemek, Allah’ın hududunu çiğnemek olarak kabul edilmektedir. İslam dini, ırk, milliyet, siyasi anlayış, dil ve tahsil farkı gözetmeksizin, her insanın şeref ve itibarına hürmet eder. Kur’an-ı Kerim’de zekât, sadaka, infak, ihsan, yardımlaşma, miras, doğruluk, adalet gibi kavram ve konuların bir uzantısı da kul hakkına ve dolayısıyla toplumun salahına dayanır. Kul hakkına riayet, dinimizin en çok dikkat çektiği, ayet ve hadislerle ikaz hatta tehdit ettiği bir konudur. Fert ve toplumun düzenini, huzurunu, uyumunu ve ahlakiliğini sağlamada oldukça önemli bir yer tuttuğu için dinimizde bu konu üzerinde hassasiyetle durulur. İmanın şartlarını üzerinde taşıyan müminlerin Yüce Allah’ın rızasını kazanmaları için yerine getirdikleri namaz, oruç gibi ibadetler dünyanın en zor işi olan kul hakkına dikkat etmek için hazırlanmış bireysel şuur talimleri gibidir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), şu üç hadisinde, kul hakkını şöyle işlemektedir: HADİS: “Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir.” (Buhari, Rikak, 48.) Örneklendirecek olursak, çalıştığımız yerde mesaimize dikkat etmemek işverene karşı bir kul hakkı ihlalidir. Çalıştırdıklarımızın ücretini kesmek veya vaktinde vermemek yine bir hak ihlalidir. Ücretle verdiğimiz bir dersin saatini doldurmadan derse son vermek ücret sahibinin hakkını yemek olur. Bir öğrenciye hak ettiği notu vermemek haksızlık olur. Komşumuzu sesle, gürültüyle rahatsız etmek, balkondan çırptıklarımızla ona zarar vermek, bakışlarımızla veya hareketlerimizle onu taciz etmek, dedikodusunu yapmak komşuluk (kul) hakkını ihlal olur. Bir insanı küçük düşürmeye çalışmak, onun onuruyla oynamak, kişiliğini hedeflemek, haksız yere çıkışmak, aşağılamak, kalbini kırmak kul hakkı kapsamında değerlendirilecek olumsuz davranışlardır. Yüz yüze olmasa da telefon, televizyon, radyo veya basın yoluyla birisine haksız isnatlarda bulunma, onunla ilgili yalan haber verme, kişilik haklarına saldırma, onuruyla, aile gururuyla oynama yine kul hakkına girmektedir. Kişisel yararları için çevreye zehir akıtanlar, havayı kirletenler, yolları daraltanlar, kısacası ammenin hukukunu hiçe sayanlar çok daha büyük kul hakkı ihlalleriyle ve hesaplarıyla yüz yüzedirler. Zira hedef alınanlar veya mağdurlar tek kişi değil çok kişidir. Çok kişiden helallik almak ise çok çaba gerektirecektir. Trafik işaretlerine dikkat etmeyerek başkasını tehlike ve zarara sokmak, geçiş önceliği olan bir sürücüye bu önceliği vermemek, yolda bir sürücüyü sıkıştırmak, yoluna arabasının burnunu sokmak, trafikte arabaların akışını keserek veya yavaşlatarak sürücülerin vakit kaybına uğramalarına yol açmak; sürücülere el-kol hareketi yapmak, korna çalarak taciz veya hakaret etmek; yolda veya bir mekânda birisinin ayağına basıp özür dilememek; asansör veya gişe önlerinde bekleyenlerin sıralarına riayet etmeden önlerine geçmek vs. bunlar hep kul hakkına dâhil olan kötü davranışlardır. Bizler kul hakkı deyince, komşumuzun, arkadaşımızın, meslektaş veya mesâi arkadaşımızın bir malını alıp habersiz kullanma veya yemeyi aklımıza getiririz. Bu kul hakkının maddi çeşididir. Bir de bu saydıklarımızın gıybetlerini yapmak, onurlarını kırmak, onları hafife almak veya küçük düşürmek gibi manevi olan kul haklarını da akıldan çıkarmamak gerekir. Yukarıda verdiğimiz örnekler her iki kul hakkı için de bir hayli malzeme oluşturacak niteliktedir. Bizim değer dünyamızı paylaşmayan, inanmayan ya da gayrimüslimlerin hakkı için de, onlarla helalleşmek gerekir. Bunların gönlü alınmazsa ahirette affının çok güç olduğu bilinmelidir. Bunların hakkından kurtulmak, Müslümanın hakkından kurtulmaktan daha zordur. İBNİ ABİDİN; Gayrimüslimlerin mal ve canlarına saldırmak caiz olmadığı gibi, hile yapmak, onları incitmek, kalplerini kırmak, kadın ve kızlarına saldırmak da caiz değil, haramdır. [R. Muhtar] Kişi beşer olmaktan kaynaklanan zaafları, zayıflıkları, gafleti ve unutkanlıklarıyla bir zaman için başkasının hakkına tecavüz etmiş olabilir. İnsanın hata ve kusurunu anlayıp onu tamir etmesi de bir erdemdir. Bunun için, maddi manevi hangi ihlalde bulunduysa bunu büyük bir cesaret ve açık kalplilikle telafi etmeli ve helallik dileme yoluna gitmelidir. Hak sahibi ölmüş ise, ona dua ve istiğfar edip, hakkını çocuklarına, vârislerine verip, onlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, vârisleri bilinmiyorsa, mal miktarı parayı fakirlere sadaka olarak verip, sevâbını hak sahibine bağışlamalıdır. Kulluk, yalnız belli ibadetlerin yerine getirilmesinden ibaret değildir. Allah’ın bütün emirlerine toptan itaat ve yasaklarından kaçınmak suretiyle ubudiyetin yani kulluğun hakkı verilmiş olur. Yanlış telkin ve düşünceye kapılarak, kulun en küçük hakkını bir tarafa bırakıp, şahsi nafile ibadetlerle meşgul olmayı ibadet zannetmek, halk arasında yaygın; fakat yanlış ve dinî olmayan bir davranıştır. Bu konu üzerinde örneklerle ne kadar çok durulursa o kadar yerindedir. Bir insanın olgun kâmil olabilmesi için Allah’a karşı olan vazifelerini yapması ondan sonra din kardeşlerine yardımda bulunması zorunludur. Böyle olunca şu ölçü ortaya çıkmaktadır: “Başkasını düşünmeyen yaşamaya hak kazanamaz; çünkü Peygamberimiz HADİS:“kendisi için istediği bir şeyi, başkası için istemeyenin imanı tam değildir.” buyurmuşlardır. Her işimizde önce kul hakkını göz önünde tutmamız, önce Allah’ın rızası, sonra toplumun selameti ve daha sonra huzurumuz için ana yükümlülüğümüzdür. Kur’an-ı Kerim’in dörtte üçü kul hakkını açıklamaktadır desek mübalağa etmiş olmayız. İslam’ın binası Allah’ı ve dinini tasdik ve ikrardan sonra, toplumun selameti ve Hakk’ın bizden talep ettiği hükümlerini yerine getirmektir. Kul hakkı, Allah’ın hakkından önce ödenir. Allah uğrunda savaşıp da ölen kimsenin, kul hakkından başka bütün günahları affedilir. Kul hakkı maalesef tövbe ile de, şefaat ile de düşmemektedir. Bütün bu ciddiyetine ve Yüce Allah’ın, “Benim huzuruma kul hakkı ile gelmeyin!” uyarısına rağmen toplumumuzdaki bu vurdumduymazlığı neyle izah edebiliriz? İslam ahlakının bir ayağının “Allah’a itaat”, diğer ayağının ise “mahlukata şefkat ve merhamet” olduğunu nasıl unutabiliriz? Bunu içselleştiren bir kişi bırakalım kulu, hayvan ve cansız hakkına bile oldukça dikkat eder, örneğin hayvanlarını aç susuz bırakamaz, onlara fazla yük yükleyemez, eşyayı hor ve pis kullanamaz! Böyle bir anlayış ve davranış, İslam'ın “temizlik” ve “merhamet” medeniyeti olmasının bir gereğidir. Kıymetli okuyucularım insanların birbirleri üzerindeki haklarını karşılıklı olarak helâl etmeleri; o hakkı bir diğerine bağışlamaları, haktan vazgeçmiş olduklarını bildirmelerine helalleşme denir. Helalleşmedeki helâl kelimesi, haram'ın karşıtı olan helâl ile aynıdır. Ancak Helalleşmeden sonra kulun hakkı ortadan kalkmakla birlikte, helâllik dilemeğe yol açan fiil helâl hale gelmiş olmaz. Yani ortada bir haramı helâl haline getirme durumu yoktur, yalnızca kişinin yapılan şeyden dolayı kendi hakkından vazgeçmesi hadisesi vardır. "Helalleşme ile, zâlim, mazlumdan üzerindeki hakkı bağışlamasını dilemiş olur. HADİS: Allah'ın haram kıldığı şeyden hasıl olan günahı bir kimsenin helâl kılması mümkün değildir" (Tecrîd-i Sarîh, Tercümesi, VII, 376) Borcun ödenmesi, yükten kurtulmak, düğümü çözmek gibi anlamları taşıyan helâl kelimesinden türetilmiş olan (istihlâl) helalleşme, insanın kul borcundan kurtulması yollarından biri olarak Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir. Nitekim, bu konuda Rasûlullah (s.a.s) HADİS:"Kimin uhdesinde (bir din) kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan (kıyamet gün gelmez)den evvel bu gün dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin (yoksa) zâlimin salih ameli bulunursa o amelden zâlimin zulmü miktarınca alınır (da mazluma verilir). Eğer zâlimin hasenâtı bulunmazsa, mazlumun seyyiâtından alınıp, zâlim olana yükletilir" (Tecridî Sarih Tercümesi, VII, 375, 376,1090 nolu Hadis) buyurarak helalleşmenin önemi ve sonucu üzerinde durmuştur. Helalleşmenin dünyada yapılmaması durumunda, âhirette gerçekleşeceğini de yine bir Buhârî rivâyetinden öğreniyoruz: HADİS: "Kıyametle mü'minler Cehennem (üzerindeki sırattan) kurtulduktan sonra Cennet ile Cehennem arasındaki (ikinci bir) köprüde durdurulurlar. Burada, dünyada aralarında bulunan (ufak tefek) mezâlimden bir birlerinin hakkını vererek hesaplaşıp, pâklanarak arındıkları zaman bunların Cennete girmelerine izin verilir" (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, VII, 353-354, 1085 nolu Hadis). HADİS:"Kıyamet gününde bütün haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır" (Tirmizi, Sifatu'l Kıyâme, I) haberi de, kul hakkının ve dolayısıyla bundan kurtarıcı helalleşmenin önemini ortaya koyar. Helalleşme yoluyla gidilecek, çözümlenebilecek kul hakkı öylesine önemlidir ki, Allah Rasûlü HADİS: "Şehidlerin kul borcundan başka bütün günahları mağfiret olunur" (Tecrîdi Sarih Tercümesi, VII, 349, 1084 nolu Hadis) buyurarak bu önemi haber verir. Helalleşme ihtiyacı içindeki kimseleri, Allah'ın Rasulü "müflis" olarak niteleyip, bunların durumunu şöylece anlatmıştır: "Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât ile gelir. Ama şuna sövmüş, buna iftira etmiş, onun malını yemiş, berikinin kanını akıtmış, ötekiyi dövmüştür de, sevabından bir kısmı şuna, bir kısmı buna verilir. Üzerindeki kul hakları ödenmeden önce hasanât-ı tükenirse, onların günahlarından alınıp, buna yüklenir ve sonra cehenneme atılır" (Buhari, Edeb, 102).

29 Temmuz 2013 Pazartesi

İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD)

İSLAMDA KUL HAKKI(HUKUKUL İBAD) Haklar genel olarak 4 kısma ayrılır. 1-Sadece Allaha ait olan içinde kul hakkı olmayan haklar.Bunlara örnek iman,ibadet ve yasaklar sayılabilir. 2-Sadece kullara ait olan haklar. Bunlara örnek kişinin alacakları,diyet(kan bedeli),telef edilen mal bedeli gibi kişisel meselelerdir.Bunları kişi dilerse bağışlar. Dilerse bağışlamaz. 3-Allah ve kul hakkının bir arada olduğu ancak Allah hakkının daha fazla olduğu haklar. Mesela bir kişiye zina iftirası atmak kul hakkı olduğu halde toplumu fuhuşa,fitneye,karışıklığa,deikoduya sürüklediği için Allah hakkı daha fazladır.Yani iftiraya uğrayan hakkını helal etse bile Allah bu iftirayı atanı affetmiyecek cezasını hem dünyada hemde ahirette verecektir. Bugün buna kamu hakkı diyoruz. 4-Allah ve kul haklarının bir arada olduğu ancak kul haklkının fazla olduğu haklar. ki bu haklarda ikiye ayrılır. 1-MADDİ HAKLAR:2- MANEVİ HAKLAR. MADDİ KUL HAKLARI 1- Mali olan kul hakları: Hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak gibi. Bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüş ise, vârisine ödenir. Vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, salih bir fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa, İslamiyet'e hizmet eden hayır kurumlarına, vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına, fakir olan ana babalarına, çocuklarına hediye olarak vermesi de, caiz olur. Bunları yapmak imkanını bulamazsa, mal sahibinin ve kendisinin af olunmaları için dua eder. Kâfirin hakkı için de, onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa, ahirette af olunması, çok güç olur. AYET: (Bakara-188)”Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bilip dururken insanların mallarınndan bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere (yetkili mercilere rüşvet olarak )vermeyin”. Her ne sebeble olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanları Allah(cc) zalim olarak nitelemektedir. Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor AYET: (Şura -42)”Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir. İşte böylelerine acıklı bir azap vardır.” Yine başka bir ayette şöyle buyrulur. AYET: (Ali -151)”Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.” Başka bir ayette ise AYET: (Maide - 72)”Zalimler için yardımcılar yoktur. yine başka bir ayette . AYET: (Huccurat -12)’’Biliniz ki Allahın laneti zalimlerin üzerinedir. hakkında Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur. 2- Nefsi, yani hayati günah olan kul hakları:Adam öldürmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak gibi şeylerdir. Önce tevbe eder. Adam ölmüş ise, velisi ile helalleşmek gerekir. Velisi isterse af eder. İsterse belli bir mal ister. İsterse, mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. İslamiyet'te kan davası yoktur. 3- Irza dokunan kul hakları: Dedikodu, iftira, alay, sövmek gibi haysiyetle, şerefle ilgili şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda vârisleri ile helalleşmek olmaz. 4- Mahremi olan kul hakları: Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir. Tevbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibi ile helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine, ona dua eder ve onun için sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar. Fitne ihtimali olunca, helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip, bendeki bütün haklarını af et demekle yetinir. 5- Dini olan kul hakları: Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek, insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak, onlara kâfir, fasık demek. Bid’at çıkarıp veya mevcut bid’atleri savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak. Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak. Bu günahlar için de tevbe etmek, hak sahipleri ile helalleşmek gerekir. KUL HAKKIYLA İLGİLİ HADİSLER HADİS:”Zülümden kaçını zira zulum kıyamet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır. Şuhh(cimrilik ve hırs) tan kaçının zira şuhh sizden evvelkileri helak etti. Cimrilik ve hırs onları birbirinin kanlarını dökmeye haramları helal saymaya sevk etti(Müslim Riyazüssalihin sayfa-186) başka bir hadisi şerifte ise HADİS:”Kim bir karış kadar yere zulmederek sahip çıkmak isterse yedi kat yerler boğazına geçirilir./Buhari-Müslim Riyazüssalihin -sayfa-188) yien bi başka hadisi şerifte şöyle buyrulur. HADİS:”Allaha andolsun ki sizden biriniz hakkı olmaksızın bir şeyi alırsa Kıyamet günü onu yüklenerek yüce Allahın huzuruna varır. Sizden birinizin baıran deveyi,böğüren sığırı,meleyen koyunu bunların hangisini yüklenerek Allahın huzuruna çıkacağını bilemem. Sora ellerini kaldırdı da ”Ya Allah tebliğ ettimmi” buyurdu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin sayfa-190) Başka bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. HADİS:”Kimin yanında kardeşinin vakarını sarsan husustan veya değeri olan bir şeyden zulum ile elde edilmiş bir hak varsa altın ve gümüşün olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bu dünyada iken helaleşsin Yoksa eğer sevabı varsa onun sevabından yaptığı haksızlık kadar alınacak hak sahibine verilecektir. Şayet sevabı yoksa hakkını yediği kişinin günahları hak yiyene yüklenecektir.Allah(cc) kendi hakkını dilerse bağışlar ama asla kul hakkını bağışlamaz. (Buhari Riyazüssalihin sayfa-190) KUL HAKKI YİYEN ŞEHİT OLMAZ HADİS:”Peygamberimiz(sav) in ağır işlerine bakan bir yardımcısı vardı. Ona Kirkine denilirdi. Bu kimse vafat ettiğinde Resulu ekrem(sav) o cehennemdedir buyurdu. Ona ait eşyaya bakmaya gittiler. Ganimet malında çalınma bir elbise buldular. Çaldığı bu elbise onun cehenneme girmesine sebep oldu.(Buhari- Müslim Riyazüssalihin-191) yine başka bir hadsi şerifte şöyle buyrulur. HADİS:”Kim bir müslümanın hakkını yemin ederek alırsa allah ona cehennemi vacip; cenneti haram kılar. Buyurdu ki bunun üzerine sahabiler ya resulullah azda olsa bile mi diye sordular Resulullah (sav) :” Misvak ağacından kesilmiş küçük bir dal bile olsa buyurdu.(Müslim Riyasüssalihin -192) Peygamberimiz (sav) kul hakkıyla ölen bir kişi savaşta savaşıp şehit bile olsa cehennemliktir buyurdu. aman Allahım ne korkunç bir hak Sayın okurlarım lütfen bu hadisi şerifi iyice okuyun işte hadisi şerif. HADİS:”Hayber harbi olduğu gün sahabilerden bazıları gelip dediler ki falanca şehittir falancada şehittir. dediler. nihayet bir ölünün yanından geçtiler. Buda şehit olmuş dediler. Peygamberimiz(sav)” Hakikat ben onu çaldığı elbise ile cehennemde olduğunu görüyorum ” buyurdu.(Müslim Riyazüssalihin-193) GERÇEK MÜFLİS HADİS:”Müflis kimdir bilyormusunuz? diye peygamberimiz yanndakilere sordu. Onlarda Müflis parasını, malını kaybetmiş iflas etmiş kişidir dediler. Peygamberimiz(sav) Hayır asıl müflis Kıyamet günü namaz,oruç,ve zekat, sadaka vesaire sevabıyla birliktegelip Fakat şuna söğdü,şuna iftira attı, şunun kalbini kırdı, şunun malına ,zarar verdi,şunun hakkını yedi, şuna ırzına namusuna, canına zarar verdi. diye amel defterine yazılmış kimsedir. Yaptığı iyiliklerin ,ibadetlerin, hayırların sevabı hakkını yediği kişilere verilir.Eğer Kul borcunu ödemeye sevapları yetmezse o kişilerin günahları onun üzerine yüklenir. Ve bu günahlarla birlikte cehenneme girer.(Müslim riyasüssalihin sayfa 195) Kıymetli okuyucularım Bakınız Allah(cc) Kuran-ı kerimde ne buyuruyor. AYET: (Maide -32 ”Kim bir cana haksız yere öldürerek kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanır. Kimde bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanır.) BOYNUZLU KOYUN BOYNUZSUZA HESAP VERECEK Kıymetli okuyucularım. Bu dünyada yapılan herşey karşılığını bulacaktır. (miskale zerretin hayreyyereh miskale zerretin şerreyyereh İnşirah suresi) Zerre iyilikte zerre kötülükte karşılığını bulacaktır. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Yapılan iş Allahın hakkına giriyorsa o gafurdur, rahimdir,rahmandır,ğufrandır,dilerse affeder ki affedeceğini birçok ayette bize açıklıyor bize Kuranı kerimde Ancak eğer yaptığımız iş kul hakkını ilgilendiriyorsa kul derken sadece insan olarak düşünmeyin hayvan bitki Allahın yarattığı herşey; işte o zaman Allah (cc) karışmıyor. Hak sahiplerini karşı karşıya bırakıyor. Bakınız bu hususu peygamberimiz(sav) ne güzel ifade ediyor.Lütfen bu hadisi defalarca dikkatle okuyun. düşünün koyun hakkını alacaksa biz ne olacağız. HADİS:”Haklar kıyamet günü elbette sahiplerine verilecektir.Hatta boynuzlu koyun baynuzsuz koyuna hesap verecektir.Boynuzsuz koyunu döğen boynuzlu koyun; boynuzsus koyuna hesap verecektir.(Müslim Riyazüssalihin Sayfa -187)